Petter Furberg, født i Sande i Vestfold, norsk politiker (A), bror av S. V. Furberg. Medlem av Horten kommunestyre 1953–71. Stortingsrepresentant for Vestfold 1969–81. Riksrevisor 1981–90.