Regnskap, sammendrag av et foretaks bokføring for en periode, som regel et kalenderår, i form av en oversikt over resultatet av virksomheten og den økonomiske stilling ved slutten av perioden.

Se også årsoppgjør og årsregnskap.

Regnskapsplikt

I Norge er kretsen av regnskapspliktige og omfanget av regnskapsplikten stadig utvidet ved bestemmelser angående regnskapsføring i en lang rekke lover om næringer og selskapsformer.

Regnskapsplikten er etter regnskapsloven av 17. juli 1998 knyttet til selskapets og virksomhetens størrelse. Det er regnskapsplikt for:

I loven er det tatt inn en differensiering som åpner for at små foretak kan velge å benytte forenklede regler sammenlignet med andre virksomheter.

Unntatt fra loven er blant annet:

Den alminnelige regnskapsplikt omfatter løpende bokføring og utarbeiding av årsregnskap. Regnskapspliktige skal registrere opplysninger om transaksjoner og andre disposisjoner som har betydning for størrelsen og sammensetningen av den regnskapspliktiges eiendeler, gjeld, inntekter eller kostnader.

Registrerte opplysninger skal være dokumentert, og regnskapssystemet skal spesifisere alle registrerte opplysninger som ligger til grunn for beløp som er oppgitt i pliktig rapportering.

Regnskapssystemet skal kunne gjengi registrerte opplysninger på papir i ti år etter slutten av det regnskapsåret registrering av opplysningen ble foretatt.

Årsregnskapet skal gjelde virksomheten i et kalenderår og stillingen ved årsskiftet, dersom ikke særlige forhold tilsier et annet regnskapsår. Det skal innføres i egen årsregnskapsbok og underskrives av daglig leder og eier eller styre.

Revisjonspliktige bedrifter har generelt plikt til å sende avskrift av årsregnskapet til Brønnøysundregistrene. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos den regnskapspliktige eller hos Regnskapsregisteret.

Regnskapsperioden

Regnskapsperioden vil si det tidsrom et regnskap gjelder for, og er i forretningsbokføringen ett år, ifølge lov. I store aksjeselskaper skal det i tillegg til årsoppgjøret utarbeides en regnskapsrapport hvert halvår.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg