Forvaltningsrevisjon er systematiske, uavhengige undersøkelser som skal framskaffe relevant informasjon til politiske organer om iverksetting og virkninger av offentlige tiltak.

Forvaltningsrevisjonen retter seg først og fremst mot resultater. Den omfatter særlig analyser av produktiviteten og effektiviteten. Revisjonen vurderer også i hvilken grad forvaltningen når målene i de offentlige vedtak.

Forvaltningsrevisjonen kan også omfatte analyser av

  • forvaltningens etterlevelse av lover og regler, som kan ha betydning for resultatene (legalitetskontroll),
  • forvaltningens styrings- og kontrollsystemer i tilknytning til forvaltningen av de enkelte virkemidlene (internkontroll), og
  • resultatrapporteringens gyldighet og pålitelighet (validitetskontroll).

Revisjonsinformasjonen er et kollektivt gode i den forstand at noen få utarbeider den men mange kan dra nytte av den. Forvaltningsrevisjonen er enten offentlig produsert eller regulert.

I statsforvaltningen er det normalt en uavhengig nasjonal revisjonsinstitusjon (Riksrevisjonen) som rapporterer til nasjonalforsamlingen (Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget).

I kommuneforvaltningen er det ofte et kontrollutvalg som er ansvarlig for å kontrollere den kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen på vegne av de folkevalgte, og som planlegger og bestiller revisjon fra egne eller eksterne revisorer.

Forvaltningsrevisjonen organiseres ofte i prosjekter og avgrenses til saker av stor prinsipiell, økonomisk eller samfunnsmessig betydning. Vanlige kriterier i avgrensingen og utformingen av forvaltningsrevisjonen er politisk og administrativ vesentlighet, virksomhetens egenart og risiko.

Forvaltningsrevisjon inngår i folkevalgte organers kontroll med offentlig forvaltning, og er en oppgave av stor konstitusjonell og politisk betydning. Kontrollens formål kan være å holde medlemmer av en regjering ansvarlige for feil og mangler (ansvarskontroll), eller ta sikte på å forbedre forvaltningen (styringskontroll).

Forvaltningsrevisjon er som mål- og resultatstyring også et viktig styringsverktøy ved desentralisering ved at underliggende enheter kan utvikle større grad av egenkontroll enn før, samtidig som at overordnede organer kan ha en ansvarlig kontroll og styring.

Forvaltningsrevisjon er videre sammen med annen regnskapsinformasjon, resultatstyring og evaluering en sentral del av forvaltningens læringssystem, som i kunnskapsbasert politikk. Selv om kontroll og revisjonen ofte ses i sammenheng med ulike former for hierarkisk styring, kan forvaltningsrevisjon gi nyttig informasjon også for andre enn folkevalgte organer. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.