Tverråga, elv i Rana kommune, Nordland , kommer fra en rekke småvann nord og øst for Umbukta fjellstue ved grensen mot Sverige og faller ut i Ranelva like før dens utløp i Ranfjorden i Mo . Nedbørfelt 196 km 2 . Nedre del av elven utnyttes i Ildgrubfossen kraftstasjon (6,5 MW i maskininstallasjon og 32,7 GWh i midlere årsproduksjon). Øvre del pumpes opp i overføringstunnelen fra Kallvatnet til Storakersvatnet (523–480 moh.), som er hovedmagasin for Rana kraftstasjon.