Indianerne har fremdeles sin egen musikkultur med rituelle sanger, dans og selvlagede rasleinstrumenter, trommer, musikkbuer, fløyter og panfløyter. Mestisenes folkemusikk går for en stor del tilbake til koloniseringen, da misjonærene lærte indianerne å lage europeiske instrumenter og innførte kristne sanger og danser. Gitarer, diatoniske harper og fioliner lages lokalt og benyttes sammen med sang i former som canción, romances, cielitos og balladetypen guaranía. Polcas er en populær danseform som minner lite om europeisk polka. Dansemusikken har ofte livlig, synkopert rytme som understrekes av basstromme.