Den forskyvning av betoningen som skjer ved at en lett taktdel blir bundet sammen med en etterfølgende tung.