Avsvovling, av sulfidiske malmer foretas ved røsting (gløding under lufttilførsel). Avsvovling av flytende råjern og stål utføres ved tilsetning av soda, kalk eller kalsiumkarbid.