Japans største og et av verdens største handelskonsern, inntar en sentral stilling innen Mitsubishi-gruppen med virksomhet over hele verden. Konsernet har hovedaktiviteter innen energi, metaller, maskiner, kjemikalier, næringsmidler, tekstiler, byggevarer og IKT- og finansvirksomhet. Omsetning nesten 40 mrd. amerikanske dollar med rundt 50 000 ansatte (2005).