Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE), en serie konferanser med utgangspunkt i Helsinki-erklæringen (1975), ble 1995 gjort permanent og heter deretter Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE. Denne artikkelen dekker virksomheten frem til 1995 da OSSE ble opprettet. En egen artikkel omhandler OSSE.

Fra starten i 1973 omfattet KSSE 33 europeiske land pluss USA og Canada og hadde som formål å arbeide for avspenning og normalisering av forbindelsene mellom øst og vest i Europa. Utgangspunktet for å samle disse 35 landene var at de omfattet alle medlemmer av Warszawapakten (alliert med Sovjetunionen), alle NATO-medlemmer (alliert med USA) og forøvrig alle nøytrale (ikke-allierte) stater i Europa (fremst Finland, Irland, Jugoslavia, Sveits, Sverige og Østerrike).

De første møtene ble holdt i Helsinki (1973 og 1975) og Genève (1973–75). Helsinki-erklæringen omhandlet bl.a. ikke-innblanding i andre staters indre anliggender og respekt for menneskerettigheter. Det ble senere holdt oppfølgingsmøter i Beograd (1977–78), hvor menneskerettighetene stod sentralt, i Madrid (1980–83), hvor spørsmål om menneskerettighetene og nedrustning dominerte, Wien (1986–89), Helsinki (1992) og Budapest (1994).

Med mandat fra Madrid-møtet foregikk Konferansen om nedrustning i Europa (KNE), som førte til avtaler om tillits- og sikkerhetsskapende tiltak. Med mandat fra Wien-konferansen startet forhandlingene om reduksjoner i konvensjonelle styrker i Europa (MBFR-forhandlingene), som 1990 førte frem til CFE-avtalen. Undertegnelsen av CFE-avtalen i Paris 19. nov. 1990 mellom lederne for NATO- og Warszawapaktlandene og toppmøtet mellom de (dengang) 34 deltakerlandene markerte slutten på den kalde krigen i Europa.

Oppløsningen av Sovjetunionen 1991 førte til at KSSE ble vesentlig utvidet i antall medlemsland. På det fjerde oppfølgingsmøtet i Helsinki 1992 deltok 52 land med bl.a. de sentralasiatiske republikkene i den tidligere Sovjetunionen som fullverdige medlemmer.

På toppmøtet i Paris 1990 ble de første faste KSSE-institusjonene vedtatt opprettet, og deretter ble samarbeidet preget av en gradvis overgang fra tilfeldige konferanser til en permanent etablert organisasjon. Den ble vedtatt opprettet på Budapest-konferansen i desember 1994, og startet sin virksomhet 1. januar 1995 under navnet Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE, eng. OSCE). 

Se også: OSSEKNEMBFR-forhandlingeneCFE-avtalen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.