Faktaboks

Ingvald Undset
Ingvald Martin Undset
Født
9. november 1853, Trondheim
Død
3. desember 1893, Kristiania (nå Oslo)
Virke
Arkeolog
Familie

Foreldre: Fanejunker Halvor Halvorsen Undseth (1823–1891) og Øllegaard Christine Dahl (1825–1912).

Gift 29.7.1881 i København med Anna Marie Nicoline Charlotte Gyth (30.5.1855–26.8.1939), datter av kanselliråd Peter Andreas Gyth (1818–1910) og Clara Petrea Severine Worsøe (1826–1867).

Far til Sigrid Undset (1882–1949).

Ingvald Undset
Ingvald Undset, fotografert i 1884.
Ingvald Undset
Av .

Ingvald Undset var en norsk arkeolog; dr.philos. i 1881. Han står i en særstilling blant norske arkeologer ved at hovedvekten av hans virksomhet og vitenskapelige produksjon var rettet mot europeisk oldtidsforskning, der han satte dype spor etter seg.

Fra 1876 til sin død var han på utstrakte studiereiser til nesten alle land i Europa. Hovedverket hans var Jernalderens begyndelse i Nord-Europa (1881, tysk utgave 1882), et arbeid som ble epokegjørende som det første forsøk på å ordne og klassifisere det veldige materialet fra jernalderen. Det er et av de betydeligste bidragene fra norsk side til den sammenlignende forhistorie.

Han var far til forfatteren Sigrid Undset.

Bakgrunn

Undset vokste opp i Trondheim, gikk på latinskolen der og tok examen artium som preseterist i 1871. Året etter tok han anneneksamen, også denne gang med prae ceteris. Han tok så fatt på studiet av arkeologi samt nordisk og klassisk filologi i Christiania, men tok aldri noen avsluttende eksamen.

Yrkesliv

I 1873 og 1874 foretok han undersøkelsesreiser i Trøndelag for Fortidsminneforeningen, og i 1875 ble han assistent ved Universitetets oldsaksamling i Christiania. Denne stillingen beholdt han til sin død. 1874–81 hadde han også en assistentpost i Riksarkivet. Allerede i 1874 dro han på sin første utenlandsreise. Senere fikk han flere stipend som gjorde ham i stand til å gjennomføre en omfattende reisevirksomhet i ulike deler av Nord-Europa.

I 1881 disputerte Undset for den filosofiske doktorgrad på verket Jernalderens begyndelse i Nord-Europa, som ble utgitt på tysk allerede i 1882. Dette gjorde ham plutselig til en internasjonalt berømt vitenskapsmann. Bare 30 år gammel ble han medlem av flere vitenskapelige selskaper i Skandinavia og Tyskland samt i Italia, Latvia og Kroatia. Med statsstøtte begynte han nå en serie lange studiereiser som varte til 1884. Sammenlagt dekket reisene det meste av Europa, men særlig Tyskland og Italia. Etter sin hjemkomst i 1884 var han meget produktiv innenfor vitenskapelig produksjon, forelesninger og populære foredrag. For dette fikk han en årlig bevilgning av Stortinget.

Undsets publikasjonsliste omfatter 154 titler, hvorav en rekke er mer journalistiske. Nærmere 30 større og mindre avhandlinger utgjør arkeologiske originalarbeider. Her står doktoravhandlingen i fremste rekke. I den ble for første gang hele utviklingen i Nord-Tysklands tidlige jernalder klarlagt. Han skrev et større oversiktsverk over Ungarns bronsealder og en del mindre arbeider fra Tyskland og Mellom-Europa. Arbeidene fra Italia omfatter ulike emner, blant annet runeløven fra Venezia og et viktig arbeid om etruskerne basert på en stor gravplass ved Tarquinii. Flere av Undsets arbeider er innen nordisk arkeologi, blant annet Fra Norges ældre jernalder fra 1880 og noen meget nyttige oversikter over norske oldsaker i utenlandske museer. Han utgav også et verk om innskrifter fra middelalderen i Nidarosdomen.

Gjennom datteren Sigrid Undsets bok Elleve aar får vi et godt inntrykk av mennesket Ingvald Undset sett med et barns øyne, blant annet at han var politisk «radikal», det vil si venstremann, og et innblikk i sykdommen – angivelig malaria som han hadde pådratt seg i Roma i 1882 – som preget hans liv i mange år. Den medførte at familien flyttet stadig nærmere universitetet for at han skulle få kortest mulig vei. Etter hvert måtte familiens medlemmer også hjelpe ham i arbeidet. På sykesengen levde han alle reisene sine opp igjen. Kjennskap til dem får man gjennom boken Fra Akershus til Akropolis, som kom til å stå som avslutningen på hans korte liv.

Utgivelser

Et utvalg

 • Norske Oldsager i fremmede Museer, 1878
 • Études sur l’âge de bronze de la Hongrie, 1880
 • Fra Norges ældre Jernalder, i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, København 1880
 • Jernalderens Begyndelse i Nordeuropa, doktoravhandling, 1881
 • Das erste Auftreten des Eisens in Nord-Europa, Hamburg 1882
 • Runlejonet i Venedig, i Kgl. Antikvitets-Akademiens månadsblad, Stockholm 1884, s. 19–23
 • L’antichissima necropoli Tarquiniese, Roma 1885
 • Nordische Bronzen in Italien, Berlin 1886
 • Indskrifter fra middelalderen i Trondhjems domkirke, VSK Forhandlinger nr. 4/1888
 • Aus der jüngeren Eisenzeit in Norwegen (800–1000 n. Chr.), i Archiv für Anthropologie, vol. 20, Braunschweig 1891
 • Fra Akershus til Akropolis. Erindringer fra arkæologiske studiereiser, 1892 (forkortet utgave 1925)

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Braatøy, Sigrid: «Ingvald Undsets forfatterskap», i Viking 1953
 • Gjessing, Gutorm: «Ingvald Undset 1853–1893–1953», i DKNVS Forhandlinger, bind 27, Trondheim 1954, s. 22–29
 • Gjessing, Gutorm: biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgave (NBL1), bind 17, 1975
 • Norsk forfatterleksikon, bind 6, 1908
 • Sjøvold, Thorleif: «Ingvald Undset. Noen trekk fra hans liv og gjerning», i Viking 1953
 • Solberg, Bergljot: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2)
 • Studenterne 1871, 1896, 1921
 • Undset, Sigrid: Elleve år, 1934

Faktaboks

Ingvald Undset
Historisk befolkningsregister-ID
pf01038310008364

Kommentarer (3)

skrev Clemens Lichter

Does anybody know wher I can get the photograph showing Ingvald Undset in a higher, printable resolution (tiff file, higher than 300 dpi)? I need this picture for a scientific publication about O. Tischler, a german colleague of Ingvald Undset.

Thank you for your help.
Kind regards

svarte Ida Scott

Try Bjerkebæk museum (https://bjerkebek.no/). Best regards Ida Scott, editor.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg