Preseterist, eksamenskandidat som har oppnådd karakteren prae ceteris (særdeles tilfredsstillende).