Anneneksamen, universitetseksamen ved Universitetet i Oslo fra 1812 som studenten måtte avlegge før han begynte sitt embetsstudium. Ble 1903 erstattet med forberedende prøver, fra 1967 av examen philosophicum.