Thorleif Sjøvold, norsk arkeolog. Mag.art. 1943, dr.philos. 1962. Konservator ved Bergen Museum 1943, konservator ved Tromsø Museum 1946, dosent i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo 1968, professor samme sted 1971–85. Sjøvold deltok i utgravninger i Norge, Danmark og Sverige, og utgav bl.a. The Iron Age Settlement of Arctic Norway (2 bd., 1962 og 1974), The Scandinavian Relief Brooches of the Migration Period (1993) samt en rekke artikler med emner fra jernalder.