Arkeologer

Arkeologi er vitenskapen som studerer eldre tiders kulturforhold ved å undersøke bevarte rester av materiell kultur. Eksempler på dette kan være boplasser, graver eller skattefunn. For datering av funnene benyttes også naturvitenskapelige kilder som dendrokronologi og C-14-datering. Arkeologien søker å forstå menneskenes levekår gjennom tidene, deres tilpasning til skiftende naturforhold, deres arbeid, samfunnsliv, kunst og religion. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Arkeologer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel