Hellegroper er en samisk kulturminnetype. Gropene er 2-4 m lange, 1-2 m brede og 1 m dype, og er i mange tilfeller kantsatt med heller. Dateringsmessig ligger hellegropene mellom Kr.f. og 1200-tallet, og de finnes på ytterkysten av Nord-Troms og Finnmark. Det er sannsynlig at gropene har vært benyttet til fremstilling av olje fra sel- eller hvalspekk.