Gamme, samisk goahti, samisk hustype med jordvegger. Den bærende konstruksjon i en gamme er i grunntrekkene den samme som i sameteltet, lávvuen (kåta): to par kroksperrer forbundet med en takås og på siden dragere som bærer veggen; dessuten skråstøtter på begge sider av døren og i bakveggen. Mot dragerne i veggen er satt opp kløvde trestokker, og utenpå dem er det lagt torv. Mellom trestokkene og torven er ofte never som isolasjon. Røykhull i taket. Også i gulvplassens inndeling er det likhet med teltet: ildsted på midten, sove- og sitteplasser på sidene, og kjøkkenavdelingen innerst. Betegnelsen blir også brukt om jordhytter av annen konstruksjon, med rette stokker stilt i ring på skrå mot hverandre eller med lignende trekonstruksjon som i reisverkshus. I dag er det vanlig å ha ovn i gammen samt brisker til å sitte og sove på. I Finnmark er det vanlig med utmarksgammer som brukes som jakt- og fiskekoie, og undertiden som sommerbolig hos reindriftssamer.