Vatne, tettbebyggelse i Sandnes kommune, Rogaland, ved Rv. 13, tre km nordøst for Sandnes sentrum, del av Stavanger/Sandnes tettsted. Her ligger Vatneleiren, frem til 1997 benyttet som skole- og øvingsavdeling for Hærens transportkorps.