Landsrådet for Heimevernet er rådgivende organ, oppnevnt av Forsvarsdepartementet (FD) for fire år om gangen, for saker som angår Heimevernet (HV). Landsrådet er en del av den demokratiske tradisjon og struktur HV er bygd på, med en egen rådsstruktur.

Landsrådet for Heimevernet er et permanent utvalg, og er bredt sammensatt, med representanter fra det norske sivilsamfunnet.

Landsrådet ble opprettet ved kongelig resolusjon i 1946, etter en politisk beslutning da Heimevernet ble utredet og konstruert i 1945, under ledelse av forsvarsminister Jens Chr. Hauge, og etter forslag fra Heimevernets første generalinspektør, Wilhelm von Tangen Hansteen. Et midlertidig råd ble nedsatt i 1945.

Oppgave

Landsrådet skal sikre Heimevernets forankring i samfunnet, gjennom de organisasjonene det består av. Disse er valgt på bakgrunn av sin samfunns-, nærings-, eller beredskapsmessige betydning.

Landsrådets status og funksjon er regulert gjennom «Instruks for råd, utvalg og nemnder i Heimevernet», gitt av FD. Instruksen fastsetter at rådets hovedoppgaver består i å:

  • arbeide for å fremme samarbeid mellom HV og sivilbefolkningen
  • gi uttalelser og råd i spørsmål som angår HV

Landsrådet behandler saker av prinsipiell betydning og andre saker som angår Heimevernet, men ikke militære kommandoforhold. Rådet uttaler seg om tilsetting av Sjef Heimevernet (tidligere generalinspektør for HV), som imidlertid utnevnes av regjeringen. Sjef Heimevernet har møteplikt og talerett på Landsrådets møter, og skal minst én gang i året rapportere skriftlig til rådet om virksomheten i HV.

Organisering

Landsrådet består av 24 medlemmer: 13 representanter kommer fra landsomfattende organisasjoner, blant disse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norges idrettsforbund (NIF), Norske kvinners sanitetsforening, Norges Bondelag og Norges Fiskarlag. Rådet består dertil av én representant fra hvert av de 11 heimevernsdistriktene. Organisasjonene gis anledning til å være representert, men pålegges ikke å delta i Landsrådet.

Landsrådets leder velges blant medlemsorganisasjonene. Den daglige ledelse ivaretas av en tilsatt generalsekretær som er administrativt tilknyttet Heimevernsstaben. Rådet samlet normalt to ganger hvert år. Et arbeidsutvalg ivaretar rådets interesser og oppgaver mellom landsrådsmøtene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg