Landsrådet for Heimevernet

Artikkelstart

Landsrådet for Heimevernet er rådgivende organ, oppnevnt av Forsvarsdepartementet (FD) for fire år om gangen, med deltakere fra sivilsamfunnet. Landsrådet er en del av den demokratiske tradisjon og struktur Heimevernet (HV) er bygd på, og ble opprettet i 1945, året før HV ble etablert.

Oppgave

Landsrådet skal sikre Heimevernets forankring i samfunnet, gjennom de sivile organisasjonene det består av. Disse er utvalgt på bakgrunn av sin store samfunns-, nærings-, eller beredskapsmessige betydning.

Landsrådets status og funksjon er regulert gjennom «Instruks for råd, utvalg og nemnder i Heimevernet», gitt av FD. Instruksen fastsetter at rådets hovedoppgaver består i å:

  • arbeide for å fremme samarbeid mellom HV og sivilbefolkningen
  • gi uttalelser og råd i spørsmål som angår HV

Rådet behandler saker av prinsipiell betydning og andre forhold som angår Heimevernet, unntatt militære kommandoforhold, inklusive tilsetting av Sjef Heimevernet (tidligere generalinspektør).

Organisering

Landsrådet består av 24 medlemmer: 13 representanter kommer fra landsomfattende organisasjoner, blant disse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Landsorganisasjonen i Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges idrettsforbund, Norske kvinners sanitetsforening, Norges Bondelag og Norges Fiskarlag. Rådet består dertil av én representant fra hvert av de 11 heimevernsdistriktene. Organisasjonene gis anledning til å være representert, men pålegges ikke å delta i Landsrådet.

Landsrådets leder velges blant medlemsorganisasjonene. Den daglige ledelse ivaretas av en tilsatt generalsekretær som er administrativt tilknyttet Heimevernsstaben. Rådet samlet normalt to ganger hvert år. Et arbeidsutvalg ivaretar rådets interesser og oppgaver mellom landsrådsmøtene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg