Forth, programmeringsspråk for datamaskiner; et kraftig, i hovedsak mikromaskinbasert språk som gir meget kompakt programkode. Koden er imidlertid vanskelig lesbar, bl.a. fordi den enkelte programmerer har mulighet til å definere sine egne programinstruksjoner. Språket er derfor lite utbredt i kommersielle anvendelser.