C#, et objektorientert programmeringsspråk basert på C++, men med elementer hentet fra Visual Basic og Java. C# er utviklet av Microsoft og knyttet til selskapets .NET-plattform. C# kan også brukes på andre plattformer som Mono og Portable.NET.