Systemutvikling, ledd i utviklingen av et datasystem som omfatter kartleggings-, analyse- og konstruksjonsarbeid. Dette danner grunnlag for valg og tilrettelegging av standard programvare, utarbeiding av ny programvare, valg av maskinutstyr, rutiner for drift m.m. Systemeringsarbeid deles gjerne inn i faser som analyse, prototyping, implementasjon og drift.