Navngitt samling instrukser i et datamaskinprogram, som i praksis definerer en kommando som programmereren kan benytte. I et program som arbeider med ulike typer lister, kan det f.eks. være en prosedyre som sorterer lister. Prosedyren kan da hete SORTER og kan anvendes på alle typer lister. Da slipper programmereren å skrive en egen sorteringsrutine for hver liste; det vil være tilstrekkelig å skrive f.eks. SORTER(NAVN), SORTER(FRUKT) osv. I mange programmeringsspråk står prosedyre, rutine, subrutine og funksjon for det samme, med små varierende forskjeller fra språk til språk (f.eks. at en funksjon tilbakefører en verdi, mens en prosedyre utfører en handling).