Programmering

Programmering, utforming av et dataprogram som avgjør hvordan en datamaskin, en robot, en mobiltelefon, en vaskemaskin eller annet elektronisk apparatur skal fungere mens programmet er aktivt eller kjører. Programmering går ut på å sette opp en serie instrukser som styrer maskinen og som avgjør hvordan den skal reagere på inndata, inntastinger, musebevegelser og annet. Hele artikkelen