Programmering er innen IT å beskrive en serie instruksjoner som må utføres for å oppnå et bestemt resultat. Instruksjonene må gis i et egnet språk som den eller de som skal utføre dem forstår. I dataprogrammer skrives instruksjonene i et programmeringsspråk som kan tolkes av datamaskinen. Instruksjonene, også kalt kildekoden, inneholder presise, utvetydige instruksjoner for hva datamaskinen skal gjøre, samt hvordan maskinen skal reagere på ulike hendelser som måtte oppstå under kjøringen av programmet. Hele artikkelen