Ecuadors befolkning

Plaza Independencia i Ecuadors hovedstad Quito. Katedralen ble oppført i 1562–1572 i spansk kolonialstil, ødelagt i 1757 og gjenoppbygd i 1808. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Ecuadors hovedstad Quito er Sør-Amerikas eldste hovedstad, og byens godt bevarte gamleby står på UNESCOs Liste over verdens natur- og kulturarv. Byen ligger ca. 2800 moh., ca. 20 km sør for ekvator. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Folketallet i Ecuador er 17 803 339 (2021). Befolkningstettheten er 53,6 innbyggere per km². Forventet levealder er 82,9 år for kvinner og 79,9 år for menn.

Befolkningen er forholdsvis ung, men gjennomsnittsalderen er stigende. Det fødes færre barn, og folk lever stadig lenger. Etter mange år med stor befolkningstilvekst har den stagnert, og hver kvinne føder gjennomsnittlig 1,8 barn (2010).

Ecuador ligger på tredjeplassen for høy forventet levealder på det amerikanske kontinentet, etter Canada og Chile, men foran USA. Landsbyen Vilcabamba i den sørlige delen av Andesregionen har høstet internasjonal oppmerksomhet for sitt høye antall aktive hundreåringer.

Andelen av analfabeter over 15 år er anslått til 6,8 prosent.

Bosetning

Ecuador er det tettest befolkede landet i Sør-Amerika. Flesteparten lever i kystregionen (La Costa) og andesregionen (Las Sierras), som utgjør omtrent halvparten av landet. Regionen øst for Andesfjellene (El Oriente), som utgjør den andre halvparten, består for en stor del av regnskog og er tynt befolket.

78 prosent av befolkningen bor i bymessige strøk. Tilflyttingen fra landsbygda til byene og fra de mindre byene til de større øker stadig. Hver tredje ecuadorianer bor i Quito (2,9 millioner innbyggere) eller Guayaquil (2,7 millioner innbyggere).

Fra slutten av 1990-tallet emigrerte mange ecuadorianere, hovedsakelig til Europa, Spania og Italia, men også til USA og Canada, for å finne arbeid. Etter den økonomiske krisen i 2009 er det mange som har vendt tilbake. Samtidig foregår det tilflytting til Ecuador fra andre søramerikanske land, særlig nabolandene Colombia og Peru. Det er beregnet at en halv million colombianere og cirka 200 000 peruanere har tilhold i landet. Mange har flyktet fra voldsomhetene i Colombia. Dollaren som valuta gjør det også attraktivt å søke arbeid i Ecuador.

Fra 2017 har det vært en enorm tilstrømning av venezuelanere som har forlatt landet sitt på grunn av den økonomiske krisa. De ankommer normalt Ecuador fra den colombianske grensa i nord. Myndighetene anslår at det høsten 2021 befant seg 500 000 venezuelanere i Ecuador. Mange av dem regnes imidlertid for å være på gjennomreise til Peru eller Chile.

Etniske forhold

Grunnloven av 1998 fastslår at Ecuador er multietnisk og flerkulturelt. Det siktes med det til at den største delen av befolkningen er etterkommere av både urbefolkning og europeere. Det er også afrikanskættede innslag. Det kulturelle bildet er broket mellom de ulike regionene; kyst, fjell og regnskog.

I henhold til folketellingen fra 2010 identifiserte 71,9 prosent seg selv som mestiser, 7 prosent som urbefolkning, 6,1 prosent som hvite, 7,2 prosent som afroecuadorianere og 7,4 prosent som montubios. Denne tellingen oppfordret folk til å oppgi først og fremst hvor de følte seg hjemme kulturelt. Det kan ha vært en overtendens til å betegne seg hvit eller mestis, ettersom disse befinner seg øverst på den tradisjonelle sosiale rangstigen. Mer tekniske undersøkelser har anslått at andelen urbefolkning er høyere, uten å kunne gi noen god presisering.

Mestisene, som uansett utgjør det store flertallet, har både opprinnelig amerikanske og europeiske gener. De er dominerende over hele landet, men andelen er størst i fjellregionen. De spanske erobrerne og innvandrerne som kom på midten av 1500-tallet var stort sett menn. De inngikk forbindelser med kvinner fra urbefolkningen og fikk barn med dem. Senere var det mange som ble født under utenomekteskapelige omstendigheter. Noen av dem ble tatt inn i farens familie som annenrangs medlemmer. Andre ble henvist til å leve sammen med moren i hennes landsby. Etter hvert manifesterte mestisene seg som en egen gruppe. I kolonitiden utgjorde de en middelklasse som arbeidet med håndverk; snekkere, skreddere og murere, eller de var forretningsmenn i mindre skala. På de store gårdene – haciendaene – fungerte de ofte som administratorer eller skrivere. Det var også mange dyktige kunstnere blant dem som gjorde fremragende arbeid med byggingen og utsmykkingen av de tallrike kirkene i landet. Ved den liberale revolusjonen 1895 ble tanken om Ecuador som en mestisisk nasjon født.

De hvite er av europeisk, hovedsakelig spansk opprinnelse.

Montubierne (los montubios), en egen ecuadoriansk gruppe, er forholdsvis hvite i huden, men med mestisiske trekk. De er for det meste jordbrukere som holder til i lavlandet mellom kysten og Andesfjellene.

Afrikanere ble fraktet som slaver for å erstatte urbefolkningen som arbeidskraft i de varmeste områdene. Noen tok seg også til den ecuadorianske kysten ved Esmeraldas etter skipsforlis og etablerte seg i frihet der. Slaveriet ble offisielt opphevet i 1851. De fleste afroecuadorianere bor fortsatt i provinsen Esmeraldas nordvest i landet, men det er også en vesentlig bosetting i høylandet rundt Zamora.

Urbefolkningen, som tidligere ble betegnet som «indianere» (indios), var landets opprinnelige beboere da spanjolene kom og innledet den europeiske innvandringen. Man antar at urbefolkningen ble betydelig redusert etter kamper mot spanjolene og sykdommer de brakte med seg. Urbefolkningen i dag holder til på landsbygda i fjellregionen og i Amazonasområdet. Det finnes ulike stammer, eller nasjoner, med sine egne språk og skikker. Den største nasjonen er Kichwa, som befinner seg i ulike områder over hele Andesregionen. Chachi, Awà og Tsàchila holder til nord i kystregionen. I Amazonasregionen finner vi Shuar, Cofan, Achuar, Siona, Amazonaskichwaer og Huaroani. I regnskogen befinner det seg også mennesker uten kontakt med det øvrige samfunnet. Disse kalles Taromenane eller Tagaeri. Det er lite som er kjent om disse, men det har vært voldelige konflikter, blant annet drap, mellom taromenane og huaroaniene. Den fremskridende oljeutvinningen i regnskogen truer deres isolerte tilværelse.

Religion

I en undersøkelse foretatt i 2012 oppgir 91,55 prosent av de som svarte at de oppfattet seg som religiøse, 7,94 prosent er ateister og 0,11 prosent er agnostikere.

Av de religiøse var det 80,4 prosent katolikker og 11,3 prosent evangelisk kristne (protestanter). Blant de øvrige finnes det Jehovas vitner, mormonere og buddhister.

Den katolske kirken og katolisismen har hatt og har en betydelig rolle i Ecuador. Fram til 1895 hadde den religionsmonopol, inntil «Den liberale revolusjonen» oppløste statskirken og innførte trosfrihet. Staten opprettet samtidig offentlige registre for manntallsføring og inngåelse av ekteskap.

Kirken opprettholdt likevel et godt grep om folks dagligliv. De fleste private skoler og universiteter er katolske. 60,2 prosent oppgir at de går regelmessig i kirken. Oppslutningen ved religiøse fester og feiring av religiøse skytshelgener er formidabel. Tusener samles for progresjoner på langfredag og til ære for Jomfruen av Cisne i Loja i september.

Likevel har evangeliske misjonærer, hovedsakelig fra USA, hatt fremgang. De arbeider i fattige strøk i byene og blant urbefolkningen på landsbygda. De driver aktivt velferdsarbeid til fattige familier, noe som har bidratt til deres suksess. Noe av årsaken kan også være den katolske kirkens konservatisme og støtte til store jordeiere i deres konflikter med urbefolkningen.

Språk

Spansk er det offisielle språket. Hertil kommer 13 ulike språk som fremdeles praktiseres blant urbefolkningen. Flere av disse beskrives av forskere som utrydningstruet. I regnskogområdene finnes det språk som bare snakkes av rundt 300 personer.

Spansk er det eneste språket det undervises i ved skolene. Urbaniseringen og moderniseringen av landet , TV og internett har gjort spansk enda mer dominerende og fortrengt de andre morsmålene.

Ved en undersøkelse i 2010 ble det talt 691 000 minoritetsspråklige, det vil si omkring 4,6 prosent av landets befolkning.

Av minoritetsspråkene er kichwa den klart største gruppen med 591 448 utøvere. Dette er en variant av det peruanske quechua, som var inkaenes språk. I Ecuador snakkes det i fjellområdene med et tyngdepunkt i provinsene Chimborazo og Imbabura. Det er laget en nasjonal plan for å styrke kichwa som en del av urbefolkningens kultur. Blant annet skal det innføres som tredjespråk i 605 skoler. I løpet av ti år ønsker myndighetene å opprette en skole med kichwa som undervisningsspråk.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Ayala Mora, Enrique (2009) "Ecuador, patria de todos. Manual Civica". Universidad Andina Simon Bolívar.
  • Vazques, Lola og Saltos, Napoleón (2013) "Ecuador su realidad". Fundación Jose Peralta.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg