Lev Tolstoj som tjueåring. Foto: Pavel Biryukov. Bildet er offentlig eiendom fordi det er mer enn 70 år siden opphavspersonens død. 

. fri

Lev Tolstoj fotografert som 79-åring i 1908. Tilgjengelig hos Wikimedia. Bildet har falt i det fri.

. fri

Lev Tolstoj, russisk forfatter, greve; begynte på universitetet i Kazan i 1844, men avbrøt studiene i 1847. I årene 1851–56 tjenestegjorde han som offiser i Kaukasus, og under Krimkrigen i Sevastopol. Han debuterte i 1852 med den halvt selvbiografiske fortellingen Barndom, som straks vakte oppsikt og ble fortsatt i Gutteår (1854) og Ungdom (1856). Militærlivet inspirerte hans «antiromantiske» fortellinger fra Kaukasus (Angrepet, 1853, På skoghugst, 1855, Kosakkene 1863, og andre) og Sevastopol (1855–56). Godseierlivet gjenspeiles i En godseiers morgen (1856) og Ekteskapslykke (1859).

Utenlandsreiser i 1857–61 gav Tolstoj et desillusjonert syn på Vestens kultur, slik den kom til uttrykk i vesteuropeisk sivilisasjon. I 1859 opprettet han en skole for bøndenes barn på sitt gods. Han ble gift med Sofija Andrejevna Behrs i 1862. I 1863–69 skrev han romanen Krig og fred, et storslagent epos om Russland under Napoleonskrigene. Så fulgte romanen Anna Karenina (1875–77), en kjærlighetstragedie med bred skildring av samtidens russiske samfunn som bakgrunn. I disse verkene når hans analytiske prosakunst sitt høydepunkt: bred, udramatisk handling som bygger på hverdagens begivenheter, skildret ved tilsynelatende overflødige, men nyanserike og assosiasjonsskapende detaljer. Personenes psyke avsløres indirekte ved omhyggelig og gjentatt beskrivelse av karakteristiske trekk i deres utseende og bevegelser og ved sterkt individualisert replikk.

Under arbeidet med Anna Karenina kom Tolstoj inn i en avgjørende, åndelig krise. Kampen for å finne en mening med sitt liv og en etisk lov han kunne bygge på, skildrer han i Skriftemål (1882), som ble fulgt av en rekke teoretiske skrifter der han utformer sin lære, blant annet Hvori består min tro? (1886), Hva er det egentlig vi trenger? (1886) og Kritikk av den dogmatiske teologi (1891). Kjernen i denne læren er en rasjonalistisk kristendom, der alle dogmer forkastes og bare evangelienes enkle moralbud beholdes, forent med den tro på «det naturlige menneske» og «det enkle liv» han i sin ungdom hadde fått fra Rousseau. Tolstoj fikk mange tilhengere både i Russland og i utlandet. Læren påvirket også hans kunstsyn, utformet blant annet i den beryktede Hva er kunst? (1898), der han forkaster det meste av verdenskunsten og sine egne tidligere verker som moralsk nedbrytende. Kunst «smitter» menneskene gjennom emosjonell påvirkning, men det gjelder å smitte dem med høyverdige følelser og på enklest mulig måte.

Dette synet preger Tolstojs senere skjønnlitterære verker, som har en forenklet stil og mer konsentrert handling. Mesterverker fra denne perioden er fortellinger som Ivan Iljitsj's død (1886), Herre og dreng (1895), Aljosja Gorsjok, Hadji Murat (begge utgitt posthumt i 1911, sistnevnte en aktuell skildring av russernes erobringskrig i Tsjetsjenia) og hans folkeeventyr og legender. Romanene Kreutzersonaten (1889) og Oppstandelse (1899) har lenge vært undervurdert på grunn av deres ideologiske tendens; den siste førte til at Tolstoj ble utstøtt av den ortodokse kirke. Fra denne perioden er også hans skuespill, blant annet Mørkets makt (1886) og Det levende lik (posthumt 1911). Ved sin lære stod Tolstoj i skarp opposisjon til tsardømmet, og flere av hans verker måtte på grunn av sensuren trykkes i utlandet.

Tolstoj døde på jernbanestasjonen Astapovo etter at han hadde flyktet fra Jasnaja Poljana for å realisere «det enkle liv». Sammen med Dostojevskij står han som den fremste representant for den realistiske russiske roman, og han har hatt stor innflytelse på europeisk romankunst. De fleste av hans verker er oversatt til norsk.

Barndom 1852
Angrepet 1853
Gutteår 1854
På skogshugst 1855
Sevastopol 1855–56
Ungdom 1856
En godseiers morgen 1856
Ekteskapslykke 1859
Krig og fred 1863–69
Anna Karenina 1875–77
Skriftemål 1882
Hvori består min tro? 1886
Hva er det egentlig vi trenger? 1886
Ivan Iljitsj's død 1886
Mørkets makt 1886
Kreutzersonaten 1889
Kritikk av den dogmatiske teologi 1891
Herre og dreng 1895
Hva er kunst? 1898
Oppstandelse 1899
Aljosja Gorsjok 1911
Hadji Murat 1911
Det levende lik 1911

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

25. november 2013 skrev Viola Hansen

Lurer på årstall ang. når Krig og Fred ble skrevet. I Erik Egebergs "Russiske stemmer. Tolv forfattere gjennom tre århundrer" står det at den ble skrevet mellom 1865-1869, og i denne artikkelen står det 1863-1869. Hva stemmer egentlig?

Mvh. Viola Hansen

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.