AGC, automatisk forsterkningskontroll, brukes særlig i radio- og fjernsynsmottagere hvor styrken på innkommende signaler kan variere sterkt, f.eks. når man skifter fra én kanal til en annen, ved varierende vær- og ionosfæriske forhold, og i mobile systemer. Bruk av AGC gjør at man kan unngå overstyring av etterfølgende trinn i en mottager og holde nivået på utgangen stabilt.