Ikonoskop, kamerarør for fjernsyn, basert på bruk av en fotosensitiv mosaikk som lades ved belysning og utlades ved en avsøkende elektronstråle. Ikonoskopet gav, da det først ble fremstilt etter patentansøkning fra amerikaneren V. K. Zworykin 1923, den første muligheten for rent elektronisk overgang fra optisk bilde til fjernsynssignal. Ikonoskopet er nå gått ut av bruk til fordel for nyere og langt lysfølsommere kamerarørtyper. Se kamerarør.