NTSC, en amerikansk komité som i begynnelsen av 1950-årene utarbeidet et elektronisk fargefjernsynssystem, NTSC-systemet. Dette systemet har vært i bruk i USA fra 1953, og alle øvrige fargefjernsynssystemer som er i bruk i dag, er varianter av NTSC-systemet. Se fjernsyn.