Vladimir Kosma Zworykin, russisk-amerikansk ingeniør, kom til USA 1919. Zworykin er særlig kjent for sitt pionerarbeid innen fjernsynsteknikken. 1928–33 utviklet han ikonoskopet, og noe senere billedrøret. Han har også utført grunnleggende arbeid på en rekke områder innen elektronikken, bl.a. ved utviklingen av elektronmikroskopet.