Teater er en kunstnerisk uttrykksform hvor skuespillere framfører en forestilling for publikum. Teater forutsetter at både utøver og tilskuer er til stede under framføringen, mens beslektede former som hørespill, TV-drama og film er basert på opptak av framføringen. Hele artikkelen

Ny artikkel