Siri von Essen, finsk-svensk skuespiller, gift med August Strindberg 1877–91. Var ansatt bl.a. ved Kungliga Teatern og Nya Teatern i Stockholm, reiste i midten av 1880-årene til Helsinki, der hun fra 1893 også virket som teaterlærer.