Sir, østerriksk teatermann, britisk statsborger 1946. Studerte musikk og kunsthistorie i Wien, var impresario fra 1923, knyttet til teateret i Darmstadt 1929, forlot Tyskland 1933 og var med på å organisere Glyndebourne-festspillene fra 1936 og festspillene i Edinburgh i 1947; sjef for Metropolitan 1950–72. Selvbiografiene 5000 Nights at the Opera (1972) og A Knight at the Opera (1981).