Katharine Cornell var en amerikansk skuespiller som ble regnet som en av Amerikas ledende scenekunstnere. Hun var blant annet en ypperlig tolker av George Bernard Shaws roller.