Philip Henslowe, engelsk teaterleder, teaterdirektør i London. Hans forretningsdagbok fra 1592 til 1609, Henslowe's Diary, er en av de viktigste kildene for kjennskapet til Shakespeare-tidens scene og skuespill, ikke minst i dateringsspørsmål. Den er utgitt med innledning og noter av R. A. Foakes og R. T. Rickert (1961).