Harley Granville-Barker, britisk teaterinstruktør og dramatiker. Som instruktør og teaterleder gjorde han i tiden før den første verdenskrig en betydelig innsats bl.a. for Ibsens og Shaws dramatikk på britiske scener, og ble også kjent for sine Shakespeare-oppsetninger, der han fravek fra den tradisjonelle deklamatoriske spillestilen. Mest kjent av hans egne skuespill er The Voysey Inheritance (1905), som viser en tydelig Shaw-påvirkning. I mellomkrigstiden var han bosatt i Paris. Han utgav fem serier Prefaces to Shakespeare (1927–48), med analyser av Shakespeares skuespill fra den praktiserende instruktør og dramatikers synsvinkel.