Gösta Mauritz Bergman var en svensk teatermann, lærer og teatersjef. Etter å ha studert teater i Tyskland, Frankrike og Russland tidlig på 1930-tallet var han lærer i litteratur og dramatikk ved Dramatiska teatern, mer kjent som Dramaten, i Stockholm. Fra 1934 til -57 var han den første sjefen for det svenske Riksteatern. Han virket også som teaterkritiker, og ble dosent i teaterhistorie ved Stockholms universitet (den daværende Stockholms Högskola) i 1947, og fra 1958 var han professor. Han utgav en rekke bøker om teater og dramatikk, blant annet Den moderna teaterns genombrott 1890–1925 fra 1966.