Wieland Wagner, tysk operaregissør og teaterleder; sønn av Siegfried Wagner. Overtok etter den annen verdenskrig sammen med broren Wolfgang Wagner (f. 1919) ansvaret for ledelsen av Festspillene i Bayreuth. Ved sine forenklinger revolusjonerte han spillestilen, ikke bare i Wagners musikkdramaer, men for operaoppførelser i det hele tatt; disse ble gjenstand for stor diskusjon.