Erich Engel, tysk regissør. Samarbeidet med Brecht om oppsetningene av hans tidlige dramatikk i Berlin i 1920-årene frem til Tolvskillingsoperaen i 1928, og fikk stor betydning for Brechts utforming av konseptet til et episk teater. Debuterte som filmregissør 1931 og laget gjennom 1930- og 1940-årene en rekke populære filmkomedier, bl.a. Pygmalion (1935). Som «harmløs» komedieregissør kunne den radikale Engel bli i Tyskland også i nazi-tiden. 1945–50 var han leder for Münchener Kammerspiele, og satte også opp flere Brecht-stykker ved Berliner Ensemble i Øst-Berlin, bl.a. Mor Courage i 1951. Av hans etterkrigsfilmer regnes de to DDR-produksjonene Affaire Blum (1948) og Der Biberpelz (1949) samt Der fröhliche Weinberg (1952) som de viktigste.