Jordobservasjon

Jordobservasjon er all virksomhet knyttet til innsamling av informasjon om Jordens overflate, biosfære, atmosfære, gravitasjonsfelt og magnetfelt ved hjelp av instrumenter i satellitter og bemannede romfartøy. Jordobservasjon omfatter dessuten tolking, analyse og bruk av slik informasjon. Begrepet ble innarbeidet i språket i 1990-årene, egentlig som betegnelse på den romrelaterte delen av fjernmåling/fjernanalyse (engelsk Remote Sensing). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Jordobservasjon

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt