SORCE, av eng. Solar Radiation and Climate Experiment, amerikansk satellitt skutt opp 25. januar 2003 for å studere Solens innflytelse på Jorden ved å måle hvordan ozonlaget, atmosfærisk sirkulasjon, skyer og hav påvirkes. Oppskytningen foregikk med en flybåren Pegasus XL bærerakett.