SLAR, sidesøkende flybåren radar. Gir et detaljert radarkartbilde av terrenget i tillegg til selve flygningsruten. Brukes bl.a. til å oppdage oljeutslipp.