Spektral klassifisering, tilordning av piksler (billedelementer) i multispektrale/hyperspektrale billeddata til spektrale klasser med noenlunde felles spektrale egenskaper. Man skiller mellom styrt spektral klassifisering, statistisk analyse av manuelt utvalgte treningsområder, og ikke-styrt klassifisering, basert på automatisk klustringsprosess (klyngedannelse) i spektralrommet.