Landsat, amerikanske satellitter skutt opp av NASA med formål å utvikle teknologi for overvåkning av Jordens naturresurser fra rommet (se jordressurssatellitter). Landsat 1 ble skutt opp under betegnelsen ERTS 1 (av Earth Resources Technology Satellite) 23. juli 1972, Landsat 2 og 3 fulgte 22. januar 1975 og 5. mars 1978. Disse satellittene kunne ta multispektrale bilder (bilder tatt i forskjellige bølgelengdeområder) med en største oppløsning på 70–80 m. Landsat 4, opp 16. juli 1982, var utstyrt med en Thematic Mapper, der de multispektrale bilder har en oppløsning på 30 m. Landsat 5, den foreløpig siste vellykkede i serien, ble skutt opp 1. mars 1984. Satellitten var fremdeles operativ i oktober 2005. På Landsat 7, skutt opp 15. april 1999, oppstod våren 2003 en teknisk feil som begrenset bruksverdien, og på amerikansk side har det vært snakket om en erstatning for å sikre kontinuitet i datainnsamlingen. Samtlige satellitter har operert i solsynkrone baner og avsøkt jordoverflaten i 185 km brede bånd. Driften av Landsat-systemet ble 1985 overført fra US Department of Commerce til Earth Observation Satellite Corp. (EOSAT). Se også jordobservasjon.