PAGEOS, passiv geodetisk ballongsatellitt skutt opp av NASA 1966. Den minnet om Echo 1 og hadde samme diameter, 30,5 m. Den aluminiumsdekkede mylaroverflaten var imidlertid blankere, ca. 85 % av innfallende lys ble reflektert, så den egnet seg bedre til geodetiske målinger. Ble benyttet av 41 kamerastasjoner som kartla jordoverflaten i et tredimensjonalt referansesystem der nøyaktigheten mellom to punkter 5000 km fra hverandre var 10 m. PAGEOS ble ødelagt 1976.