Multispektral skanner, sensorinstrument som kan gjøre opptak av stråling fra objekter i flere deler (bånd, kanaler) av det elektromagnetiske spekteret, når detektorceller føres over området der strålingen har sitt opphav. Brukes bl.a. i jordobservasjonssatellitter med optiske sensorer (se jordobservasjon). Dersom sensoren er utstyrt med flere opptaksbånd enn 10, benyttes betegnelsen hyperspektral skanner.