Geosat, satellitt skutt opp for den amerikanske marine 13. mars 1985. Formålet var å kartlegge havoverflatens høyde ved hjelp av en radar-høydemåler.