Miljøsatellitt, populær betegnelse på jordobservasjonssatellitt konstruert for innsamling av data om miljøtilknyttede forhold i atmosfæren, på havet og/eller på landjorden. Se også jordobservasjon.