Termisk fjernmåling, registrering av energien av elektromagnetisk stråling fra overflater og atmosfærelag som følge av deres termiske karakteristikker, som temperatur. For normale temperaturer ved jordoverflaten tilsvarer dette stråling i termisk infrarød del av spekteret (3,0 μm<λ <14 μm). Det er i senere år utviklet detektorer som er sensitive for flere bånd innenfor dette spektralområdet, noe som forbedrer anvendelsesmulighetene fra termiske data. Pga. den beskjedne energien som når opp til satellitter som beveger seg raskt over bakken, har man valgt å la romlig oppløsning for termiske sensorer være stor. Slike termiske bilder blir derfor grovkornede. Termisk fjernmåling benyttes f.eks. ved meteorologiske analyser og deteksjon av skogbranner. Se også jordobservasjon.