OrbView, amerikansk serie av forholdsvis små, kommersielle jordobservasjonssatellitter med utstyr til å observere detaljer ned til ca. 1 m i utstrekning. OrbView 1 (masse 68 kg) ble skutt opp 3. april 1995. Den hadde optiske instrumenter for innsamling av værvarslingsdata, spesielt for registrering av lyn mellom skyer. OrbView 2 (148 kg) ble skutt opp 1. august 1997. Den benyttes bl.a. til overvåking av konsentrasjoner av plankton og sedimentnivå i havene. OrbView 3 (140 kg) ble skutt opp 26. juni 2003. Den er en av de første såkalte høyoppløsningssatellitter. Den gir muligheter for kartlegging i målestokker fra 1:25 000, produksjon av digitale terrengmodeller og overflatemodeller, 3-D visualiseringer og ortofoto i målestokker fra 1:50 000. Oppskytning av OrbView 5 er planlagt i 2007. Satellittene eies av selskapet OrbImage Inc. Se også jordobservasjon.