Topex/Poseidon, amerikansk/fransk jordobservasjonssatellitt konstruert spesielt for studier av havoverflaten, skutt opp 10. august 1992. Har blant annet foretatt fortløpende målinger av havoverflatens høyde (med nøyaktighet større enn 5 cm), skaffet viktige opplysninger om strømmer og observert slike storskalafenomener som kelvinbølger, El Nino og La Nina. Ble også benyttet i tandem med jordobservasjonssatellitten Jason 1.